pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

Facebook

Dyrektywa ngIf

17 grudnia 2016, kategoria: AngularJs

Programowanie we wszystkich językach opiera się na budowaniu przepływu programu za pomocą instrukcji warunkowych. W AngularJS po stronie kontrolera używamy dokładnie takich samych konstrukcji jak w języku JavaScript. Oznacza to, że bez żadnych problemów możemy korzystać z ifswitch, operatorów trójargumentowych i wszystkiego co wymyślimy. Operatory warunkowe dostępne w kontrolerach nie są dostępne w warstwie widoku (a więc pliku HTML). Zamiast tego Twórcy AngularJS przygotowali dla programistów specjalną dyrektywę ng-if.

Dyrektywa ngIf

Aby użyć dyrektywy ng-if należy osadzić ją w dowolnym atrybucie HTML. Jej wartością może być dowolne wyrażenie. Przykładowo następujące porównanie nigdy nie zostanie spełnione:

<script>
  var app = angular.module("mainModule", []);
  
  app.controller('simpleCtrl', simpleController);
  
  function simpleController($scope) {
    $scope.imie = "";
  }
</script>

<body ng-app="mainModule" ng-controller="simpleCtrl">
  <div ng-if="1 == 5">
    Niewidoczny element
  </div>
</body>

Podglądając wygenerowany kod można zauważyć, że jeżeli warunek dyrektywy nie jest spełniony to nie zostanie wygenerowane statyczne drzewo DOM dla elementu:

ng-if

Jest to bardzo ważny wniosek. Używając dyrektywy ng-if należy pamiętać, że za każdym razem przetworzone zostanie statyczne drzewo DOM dokumentu. W przypadku kiedy warunek nie jest spełniony, zostaje wycięta cała treść strony zagnieżdżona w dyrektywie.

Tak samo jak w przypadku dyrektywy ng-repeat elementy zagnieżdżone mają podpięty swój osobny $scope.

Przykład użycia dyrektywy ng-if może wyglądać następująco:

<script>
  var app = angular.module("mainModule", []);
  
  app.controller('simpleCtrl', simpleController);
  
  function simpleController($scope) {
    $scope.osoba = {
      imie: "",
      nazwisko: ""
    };
  }
</script>

<body ng-app="mainModule" ng-controller="simpleCtrl">
  <p>Imię: <input ng-model="osoba.imie" /></p>
  <p>Nazwisko: <input ng-model="osoba.nazwisko" /></p>
  
  <p><label>Czy pracujesz? <input type="checkbox" ng-model="osoba.czyPracuje" /></label></p>
  <p ng-if="osoba.czyPracuje">
    Podaj nazwę firmy: <input ng-model="osoba.firma" />
  </p>
  
  <br>
  <p>Nazywasz się <b> </b>.<p>
  <p ng-if="osoba.czyPracuje && osoba.firma.length">Pracujesz w <b></b>.<p>
</body>

Wnioski na temat ng-if są następujące:

Nadużywanie ng-if może znacznie spowolnić ładowanie strony. Uzależniając wyświetlanie danych elementów od warunków okazuje się, że nasze $scopy stają się bardzo zagnieżdżone i nieuporządkowane. Z tego powodu powstała dyrektywa ng-show oraz ng-hide.

Dyrektywy ngShow i ngHide

Twórcy AngularJS zauważyli, że nie za każdym razem kiedy zależy nam na ukryciu danego elementu chcemy od razu przebudowywać drzewo DOM co wiąże się ze spadkami wydajności.

Dyrektywy ng-show oraz ng-hide działają w ten sam sposób, tzn. przyjmują jako parametr wyrażenie, jednak ukrywanie elementów odbywa się poprzez dodanie do nich atrybutu CSS o nazwie display: none !important. W większości przypadków lepszym wyborem będzie użycie właśnie wyżej wymienionych dyrektyw. Bardzo dobrze sprawdzają się do budowania elementów typu pokaż/ukryj (z ang. toggle). Tylko nieznacznie obciążają pamięć.

Przykładowy kod:

<script>
  var app = angular.module("mainModule", []);
  
  app.controller('simpleCtrl', simpleController);
  
  function simpleController($scope) {
    $scope.toggle = false;
  }
</script>

<body ng-app="mainModule" ng-controller="simpleCtrl">
  <h4>Lista zakupów <a href="#" ng-click="toggle = !toggle">[pokaż/ukryj]</a></h4>
  <ul ng-show="toggle">
    <li>3 bułki</li>
    <li>majonez</li>
    <li>czekolada</li>
  </ul>
</body>

W przykładzie użyte zostało zdarzenie ng-click. Nie musisz się nim przejmować, jego jedynym zadaniem jest nadawanie wartości zmiennej toggle na przeciwną względem aktualnej. Zamiast podpięcia ng-click możliwe było skorzystanie np. z pola typu checkbox z podpiętym modelem. Zdarzenia zostaną opisane w kolejnym artykule. Działanie prezentuje się następująco:

ng-show

Na załączonym gifie widać wyraźnie, że do ukrycia elementu zostaje użyta klasa ng-hide. Drzewo DOM dokumentu pozostaje bez zmian, nie zostają też utworzone nowe $scope. Dyrektywa ng-hide jest przeciwieństwem ng-show i można używać ich zamiennie. Obydwoma uzyskujemy ten sam efekt, ewentualną różnicą jest dodanie negacji przed wyrażeniem.

Kiedy używać ngShow a kiedy ngIf

Dyrektywy ng-show używamy w większości wypadków, szczególnie tam gdzie zależy nam aby na chwilę ukryć pewne fragmentu strony w zależności od stanu aplikacji.

Ng-if przydaje się gdy szacujemy, że fragment drzewa HTML który ukrywa nie zostanie pokazany w dużej ilości przypadków. Nie ma sensu generować 100 linijek kodu trzymanych w pamięci przeglądarki i inicjalizujących swoje modele jeżeli dana funkcjonalność używana jest przez 20% odwiedzających użytkowników. Dodatkowo, ng-if przydaje się podczas walidacji formularzy, co zostanie opisane w innym artykule. Pokrótce chodzi o to, że ukrywając input który jest wymagany, nie zostaje on zaliczony do elementów walidowanego formularza. Ng-show nie daje takich efektów.

repozytorium: /angularjs/dyrektywa-ngif.md

licencja: Creative Commons BY-SA 3.0

autor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że coś można poprawić, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie poprawki po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.