pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

Facebook

Kontrolery i moduły

15 grudnia 2016, kategoria: AngularJs

Kontrolery i moduły są podstawowymi bytami w każdej aplikacji AngularJS. Są one odpowiedzialne za podzielenie aplikacji na logiczne warstwy abstrakcji a także za sterowanie jej przepływem. Ucząc się Angulara prawdopodobnie będziesz używał jednego modułu i jednego kontrolera. Ich większa ilość jest potrzebna w momencie tworzenia konkretnej aplikacji, a poprawne zaplanowanie takiej struktury zostanie opisane w kolejnych artykułach.

Główny moduł aplikacji

Moduły aplikacji tworzą abstrakcyjną warstwę aplikacji służącą jedynie do utrzymania porządku w kodzie. Tworząc aplikację AngularJS nie musisz dzielić jej na moduły, jednak wymogiem jest zdefiniowanie przynajmniej jednego tzw. głównego modułu aplikacji, do którego będzie można podpiąć kontrolery.

Do uruchomienia Angulara wystarczy użyć wbudowanej dyrektywy ng-app=”nazwa”. W przypadku podania wartości szuka ona właśnie modułu o takiej nazwie – jest to moduł główny. Na potrzeby kursu będziemy używać tylko jednego modułu, większa ilość przydaje się przy tworzeniu konkretnych aplikacji co zostanie opisane w innym artykule.

Definicja modułu aplikacji sprowadza się do jednej linii kodu:

var app = angular.module("mainModule", []);

Nazwa modułu to mainModule ze względu, że jest to główny moduł aplikacji. Obiekt zostaje przypisany do zmiennej o nazwie app. Oczywiście nazwy możesz dobierać według własnych upodobań. Główny moduł aplikacji opina zasięgiem nasz widok dokładnie w tych atrybutach w jakich został zainicjowany.

angular-aplikacja2

Zwróć uwagę, że moduł nie posiada własnego „ciała”. Nie da się zdefiniować w nim zmiennych, funkcji ani umieścić w nim żadnej logiki. Jest tylko abstrakcyjnym elementem, do którego będziemy podpinać nasze kontrolery.

Kontroler aplikacji

Kontroler aplikacji AngularJS jest zwykłą funkcją. Jego instancja zostaje utworzona w momencie napotkania dyrektywy ng-controller=”nazwa” w kodzie HTML. Dyrektywa ng-controller szuka kontrolera o podanej przez nas nazwie, jeżeli go nie znajdzie AngularJS rzuci w konsoli wyjątek.

Definicja przykładowego kontrolera wygląda następująco:

<script>
  var app = angular.module("mainModule", []);
  
  app.controller('simpleController', function() {
    // ciało kontrolera
  });
</script>

<body ng-app="mainModule" ng-controller="simpleController">
  Angular start {{3+2}}
</body>

W powyższym przykładzie do utworzenia kontrolera użyta została funkcja anonimowa. Jest to rozwiązanie najczęściej spotykane w różnych artykułach i kursach. Wydaje się w miarę proste i logiczne. Mimo to zachęcam Cię, aby trzymać się konwencji, którą zaprezentuję poniżej:

<script>
  var app = angular.module("mainModule", []);
  
  app.controller('simpleCtrl', simpleController);
  
  function simpleController() {
    //ciało kontrolera
  }
</script>

<body ng-app="mainModule" ng-controller="simpleCtrl">
  Angular start {{3+2}}
</body>

Funkcja kontrolera została zadeklarowana jako normalna nazwana funkcja a nie funkcja anonimowa. Dzięki temu definicje kontrolerów nie przeplatają się z ich deklaracjami co ma ogromne znaczenie w przyszłości, gdy będziesz tworzył średniej wielkości aplikacje. Taka konwencja jest też bardziej czytelna w momencie kiedy zaczniemy korzystać z mechanizmu wstrzykiwania zależności (opisany w innym artykule).

Kontroler aplikacji jest warstwą, która zawiera w sobie $scope (z ang. przestrzeń/zasięg). Każdy kontroler ma swój własny $scope, do którego przypinamy różne atrybuty oraz metody widoczne później w widoku. $scope tworzy warstwę widok-model wzorca MVVM i moim zdaniem jest nieprzetłumaczalna na język polski. Z tego względu do końca serii będę posługiwał się tym pojęciem.

Oto przykładowa struktura aplikacji:

angular-aplikacja

Gdy w kolejnych lekcjach do kontrolerów a konkretniej do $scope danego kontrolera będziemy podpinać zmienne i metody, ich zasięg będzie taki jak na rysunku wyżej. Kontroler zainicjalizowany dyrektywą ng-controller ma dostęp tylko do danych widoku elementów drzewa DOM które są mu podrzędne. Kontrolery nie mogą wymieniać między sobą danych ani wpływać na swój stan (przynajmniej bez zastosowania dodatkowych mechanizmów).

Oczywiście możliwe jest podpięcie jednego kontrolera na całą gałąź atrybutu body a nawet html. Wtedy moduł i kontroler opinałby swoim zasięgiem całą stronę.

repozytorium: /angularjs/kontrolery-i-moduly.md

licencja: Creative Commons BY-SA 3.0

autor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że coś można poprawić, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie poprawki po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.