pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

Facebook

Wzorzec projektowy MVVM

4 grudnia 2016, kategoria: AngularJs

Niezmierną zaletą platformy programistycznej AngularJS jest możliwość łatwego dzielenia aplikacji na warstwy. Podstawową jednostką grupującą aplikację jest moduł, skupia on w sobie różne kontrolery. Kontrolery posiadają osobne przestrzenie i zakresy (o czym będzie w późniejszym rozdziale). Kontroler jest w stanie bindować dane z widokiem i tutaj pojawia się główny problem: w wielu źródłach jest napisane, że programując w Angularze tworzymy aplikację w architekturze MVC – nic bardziej mylnego. Mimo, że występują tutaj widoki, kontrolery i modele porównanie architektury aplikacji AngularJS z architekturą MVC jest nieprawidłowe, wręcz błędne.

Działanie architektury MVC

W architekturze MVC punktem wejścia do systemu jest kontroler aplikacji. Kontroler jest bezstanowym obiektem odpowiedzialnym za logikę. Przetwarza on żądanie i przekazuje do widoku odpowiedni model wypełniony danymi. Bardzo ważnym faktem jest to, że kontroler musi posiadać referencję zarówno do widoku jak i do modelu danych.

mvc

Kontroler jako punkt wejścia wie o widoku oraz o modelu z jakiego będzie korzystał. Związanie modelu i widoku następuje już podczas wywołania danej akcji kontrolera. Doskonałym przykładem takiej infrastruktury są np. aplikacje napisane w ASP.NET MVC.

AngularJS i architektura MVVM

Aplikacje napisane w AngularJS nie spełniają warunków architektury MVC. Są tworzone w architekturze MVVM czyli „model widok widok-model” (z ang. model view view-model). Odejście od MVC jest spowodowane rozwojem frontendu. MVC jest typowo bezstanowy, każda akcja posiada swoją własną ścieżkę w postaci adresu URL. Kiedy frontend zrobił się ładniejszy, a co za tym idzie bardziej zaawansowany, a co za tym idzie cięższy, pojawiła się konieczność ulepszenia wzorca MVC. Pewną dogodnością było używanie zapytań AJAX jednak rodziły one tyle samo problemów co korzyści. W MVVM warstwę bezstanowego kontrolera zamieniono na warstwę widok-modelu, która była już w stanie zapamiętać i przetwarzać dane (nie była bezstanowa).

W AngularJS punktem wejścia do systemu nie są kontrolery tylko widoki. Najdrobniejsze zmiany widoku od razu wpływają na stan systemu, bez wysyłania dodatkowych żądań. Dzieje się to dzięki mechanizmowi dwustronnego bindowania danych. Zmiana wartości w modelu (lub po prostu zmiennej) automatycznie zostanie wyświetlona użytkownikowi. To samo  w drugą stronę, zmiana wartości w formularzu przez użytkownika od razu zostanie zauważona w modelu danych. Istotne jest to, że widok jako warstwa, nie jest w żaden sposób związana z modelem danych. Łączy je ze sobą widok-model. Nie jest to już warstwa bezstanowa w odróżnieniu od kontrolera w MVC.

mvvm

Jak widać w Angularowej architekturze MVVM nie ma kontrolera mimo, że istnieje on jako jedna z warstw tej platformy. Angularowy kontroler sam w sobie jest niczym, jest jedynie dodatkową warstwą abstrakcji z których zbudowane są moduły. Moduły i kontrolery pomagają utrzymywać porządek w kodzie ale nic poza tym. Kontroler z Angulara można porównać z klasą w języku C# – żadnego związku z MVC ona nie posiada.

Warstwę kontrolera znaną z MVC w AngularJS pełni widok-model a w jego skład wchodzi zakres (czyli $scope) oraz mechanizm dwustronnego bindowania danych. Jeżeli nie wiesz czym one są, dowiesz się tego w kolejnych lekcjach.

Kompromis architektoniczny czyli MVW

Rozważania na temat stylów projektowania aplikacji często rodzą więcej pytań niż odpowiedzi. Ciężko zestawić ze sobą dwie architektury i doszukiwać się miedzy nimi różnic i podobieństw. Wielu mądrych ludzi ma różne opinie na temat klasyfikacji poszczególnych platform. W celu znalezienia kompromisu istnieje także architektura „model widok cokolwiek” (z ang. model view whatever). Doskonale pasuje ona do aplikacji stworzonych w AngularJS.

Na koniec tego artykułu warto podsumować: we wzorcu MVC źródłem wejścia do systemu jest kontroler i to on binduje widok z modelem a więc posiada referencje do nich. We wzorcu MVVM źródłem wejścia jest widok, i nie ma on żadnego pojęcia o modelach istniejących w systemie. Jakkolwiek nie sklasyfikujesz swojej aplikacji lub jakiejkolwiek roli nie przypiszesz kontrolerowi z platformy AngularJS warto zapamiętać – nie jest to architektura MVC.

repozytorium: /angularjs/wzorzec-projektowy-mvvm.md

licencja: Creative Commons BY-SA 3.0

autor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że coś można poprawić, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie poprawki po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.