pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

Facebook

Dll Injection - wywoływanie funkcji z parametrami

23 lutego 2013, kategoria: C++

Pierwszy artykuł o dll injection wywołał duże zainteresowanie. Wiele osób szuka informacji na temat pisania trainerów do gier, których główną funkcjonalnością jest wywoływanie funkcji gier w określonym momencie. W poprzednim artykule trochę kiepsko opisałem sam moment wywoływania funkcji. Funkcje wywoływane w pierwszym artykule są funkcjami bez parametrów. Dziś postaram się opisać jak szukać parametrów funkcji oraz jak je wywoływać.

Znajdywanie adresu funkcji z parametrami

Posłużmy się naszą ulubioną grą czyli Saperem z WindowsXP. Przykładową funkcją z parametrami jest funkcja ustawiająca flagi i pytajniki na określonym przez gracza polu. Gracz klika prawym przyciskiem na dowolne pole, funkcja przyjmuje jako argumenty: int wiersz, int kolumna oraz int typ. Kolumna i wiersz mówią, które pole zostało kliknięte. Parametr typ decyduje co ma być ustawione na kliknięte pole (pytajnik, flaga lub nic).

Uruchom Sapera oraz CheatEngine. Prawym przyciskiem myszy ustaw flagę na polu o współrzędnych (2,2). Podłącz CheatEngine do procesu gry. Przeskanuj pamięć gry dla nieznanej wartości (unknown initial value). Interesująca nas wartość ma typ byte. Kliknij FirstScan. Gdy skanowanie zostanie zakończone, prawym przyciskiem myszy kliknij na zaznaczoną flagę w Saperze. Flaga zamieni się na pytajnik. Zmień typ skanu na Changed value (ponieważ wartość pola w pamięci została zmieniona kliknięciem) i kliknij NextScan. Po zakończonym skanowaniu, prawym przyciskiem myszy kliknij dwukrotnie na pytajnik, pytajnik zamieni się na flagę. Kliknij przycisk NextScan. Powtórz czynność kilka razy.

Nie zmieniaj wartości pola (2,2). Jeżeli jest tam flaga, zostaw flagę, jeżeli jest puste lub ma pytajnik, zostaw to co jest. Jeżeli wcześniej wykonałeś skan dla Changed value, teraz wykonaj skan dla Unchanged value. Czynność powtarzaj aż na liście nie zostanie tylko jeden adres.

Znaleziony adres reprezentuje wartość pola w pamięci.

sac1

Zmieniając stan pola [2,2] zmienia się także wartość pamięci pod adresem 0x01005382 Załóżmy pułapkę (breakpointa) na adres wartości pola. Kliknij prawym przyciskiem myszy na adres a następnie Find out what writes to this address a następnie potwierdź klikając w Yes. Kliknij kilka razy prawym przyciskiem myszy na pole [2,2]. Ustaw flagę, potem pytajnik i znowu flagę. W okienku breakpointa pojawił się adres funkcji ustawiającej flagi pytajniki itp.

sac2

Odpal OllyDbg. Przenieś i upuść ikoną Sapera do Olly. Naciśnij kilka razy F9 lub naciśnij kilka razy przycisk play. Możesz przestać gdy pojawi się okienko z grą. Naciśnij Ctrl+G aby przenieść się pod podany adres. Jako adres wpisz adres znalezionej przez nas funkcji czyli 01002ECB.

sac3

OllyDbg zaznacza nam czarną klamrą ciało funkcji. Zaznaczyłem to czerwoną klamrą aby było dobrze widać. Szara linia to wywołanie z pod naszego adresu. Niebieska strzałka to początek funkcji. Kliknij na linię oznaczoną niebieską strzałką. W okienku niżej (pod instrukcjami) pojawił się napis Local calls from 0100358C, 0100362D, 010037BA. Oznacza to że funkcja (zaznaczona czerwoną klamrą) wywoływana jest w tych trzech miejscach.

sac4

Kliknij prawym przyciskiem na napis Local calls from.. a następnie na pozycję Go to call from_ _010037BA. Zostaniemy przeniesieni w miejsce gdzie wywołana jest funkcja.

sac5

Jak widzimy funkcja przyjmuje 3 argumenty a następnie jest wywoływana. Pierwsze dwa argumenty to kolumna i wiersz klikniętego pola, trzeci to typ. W miejscu zaznaczonym niebieską strzałką załóż breakpointa klawiszem F2. Zacznij grać w grę i ustaw gdzieś flagę. Breakpoint działa. Naciśnij F9 aby ruszyć aplikację i F2 aby zdjąć breakpointa.

Na potrzeby artykułu wcześniej sprawdziłem poprzednie dwa adresy gdzie funkcja była także wywoływana. W pierwszej pozycji były także 3 argumenty, jednak ustawiony breakpoint nie zatrzymywał aplikacji podczas ustawiania flagi w grze. W adresie numer dwa, funkcja była wywoływana tylko z dwoma argumentami co także nas nie zadowala. W adresie numer trzy działa breakpoint oraz funkcja używa trzech parametrów.

Adres 0x1002EAB jest adresem szukanej przez nas funkcji ustawiającej flagi, pytajniki itp.

Uwaga! Adres 10037BA to adres CALLA wywołującego funkcję ustawiającą flagi. Ten adres jest nam potrzebny aby śledzić z jakimi argumentami funkcja jest wywoływana. Adresem funkcji, która ustawia flagi to natomiast 1002EAB!

Śledzenie argumentów

Nie jesteśmy skazani na zgadywanie. Ja odrzuciłem poprzednie dwa adresy ponieważ zbadałem je wcześniej dokładnie metodą, którą opiszę. Zbadajmy CALL, który prowadzi do naszej funkcji, aby przekonać się za co odpowiada i z jakimi argumentami wywołuje funkcję. Kliknij prawym przyciskiem myszy na adres 0x10037BA (niebieska strzałka). Wybierz z menu Breakpoint > Conditional Log. Pojawi się okienko. Pola tekstowe zostaw puste. Opcję ‚Pause Program’ ustaw na never. Opcję ‚Log value of expresion’ ustaw na never. Opcję Log function arguments ustaw na always. Kliknij OK. Zwykły breakpoint świeci się na czerwono, ustawiony przez nas ma kolor różowy. Kliknij w menu programu Viev > Log. Pojawi się okienko z logami. W głównym oknie OllyDbg naciśnij kilka razy F9 aby wystartować Sapera. W oknie sapera kliknij kilka razy na różne pola prawym przyciskiem myszy. Zauważ że w logu zostały zapisane argumenty funkcji.

sac6

Jest tak jak pisałem wcześniej. Arg1 oraz Arg2 to współrzędne klikniętego kwadratu. Arg3 to wartość jaka ma być ustawiona. Wartości możesz sprawdzić w CheatEngine. Flaga oznaczana jest jako 0xE.

W ten sposób możesz śledzić argumenty wszystkich wywoływanych funkcji w programie OllyDbg. Nawet jeżeli nie wiesz za co odpowiedzialna jest funkcja, możesz się tego domyślić śledząc jej argumenty. Różowego breakpointa zapisującego argumenty można ustawić tylko na Callach, czyli na wywołaniach funkcji. Np. na operacji MOV lub AND nie będziesz mógł śledzić argumentów funkcji.

Wywołanie funkcji z parametrami przez Dll Injection

Posiadamy adres funkcji, upewniliśmy się dzięki śledzeniu argumentów za co jest odpowiedzialna. Funkcję można wywołać w prosty sposób za pomocą Dll Injection.

W tym celu musimy utworzyć wskaźnik do funkcji. Dokładną metodę tworzenia wskaźników na funkcje opisałem w artykule Ukrywanie funkcji WinApi.

Każdy wskaźnik na funkcję poprzedzamy rozkazem typedef. Następnie podajemy co zwraca funkcja w naszym przypadku może być void. Otwieramy nawias, piszemy gwiazdkę a po gwiazdce nazwę wskaźnika. W przypadku DLL Injection wymagane jest także dodanie __stdcall przed gwiazdką lub __thiscall. W następnym nawiasie ustawiamy ilość parametrów, wymieniając po przecinku ich typy (bez nazw!).

typedef void (__stdcall* ustaw_wsk)(int,int, int);

Wskaźnik gotowy. Teraz musimy przypisać go do naszego adresu. Wskaźnik naszej funkcji jest także typem. Sprawa jest prosta, piszemy typ, czyli nazwę naszego wskaźnika, następnie nazwę funkcji. Do nazwy funkcji przypisujemy adres, jednak wymagane jest rzutowanie na typ wskaźnikowy.

ustaw_wsk Ustaw = (ustaw_wsk)0x01002EAB;

Aby użyć funkcji posługujemy się nazwą Ustaw. Nie można zapomnieć o trzech argumentach. Całość zaimplementowana już w DLLce wygląda tak:

#include "main.h"

void funkcja()
{
  typedef void (__stdcall* ustaw_wsk)(int,int, int);
  ustaw_wsk Ustaw = (ustaw_wsk)0x01002EAB;
  
  Ustaw(1,1, 0xE);
  Ustaw(2,2, 0xE);
  Ustaw(3,3, 0xE);
}

extern "C" DLL_EXPORT BOOL APIENTRY DllMain(HINSTANCE hinstDLL, DWORD fdwReason, LPVOID lpvReserved)
{
  switch (fdwReason)
  {
    case DLL_PROCESS_ATTACH:
				  funkcja();
      break;
  }
  return TRUE;
}

Nie będę pisał loadera DLLki. Do wstrzyknięcia posłużę się programem Winject. Jest to bardzo dobry program, za pomocą którego możemy wstrzyknąć DLLkę do dowolnego procesu.

sac7

Po wstrzyknięciu funkcja zostaje wywołana ustawiając flagi w pozycję [1,1], [2,2] oraz [3,3].

repozytorium: /cpp/dll-injection-wywolywanie-funkcji-z-parametrami.md

licencja: Creative Commons BY-SA 3.0

autor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że coś można poprawić, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie poprawki po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.