pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

f

Lista procesów

4 sierpnia 2013, kategoria: C++
lista-procesow

Podczas pisania różnego typu trainerów do gier lub programów monitorujących system, zachodzi potrzeba wyświetlania listy procesów uruchomionych w systemie. Lista procesów dostarcza nam wielu informacji takich  jak np nazwa, identyfikator czy ID. Istnieje kilka metod na wyświetlenie uruchomionych procesów. Przedstawię wszystkie metody które znam i opiszę jedną której zawsze używam.

Funkcje wyświetlające procesy

Znam 3 sposoby umożliwiające wyświetlenie listy procesów w systemie Windows. Jeden jest funkcją konsolową, dlatego go nie używam. Pozostaje dwa to funkcje API.

Działanie CreateToolhelp32Snapshot

Funkcja CreateToolhelp32Snapshot listuje wszystkie uruchomione procesy wraz ze wszystkimi informacjami. Ich obraz zostaje zapisany do specjalnej struktury PROCESSENTRY32. Strukturę można przeglądać za pomocą funkcji Process32First i Process32Next.

create-toolhelp32-snapshot

W artykule opisuję w jaki sposób uzyskać listę procesów systemu. Jeżeli użyjemy odpowiednich argumentów podczas wywoływania CreateToolhelp32Snapshot, możemy uzyskać nie tylko listę procesów, ale także listę wątków i modułów.

Listowanie procesów

Aby móc użyć funkcji, musisz zaimportować bibliotekę tlhelp32.h i windows.h. Po zadeklarowaniu struktury PROCESSENTRY32 oraz uchwytu dla CreateToolhelp32Snapshot, wywołujemy funkcję z parametrem TH32CS_SNAPPROCESS, aby uzyskać listę procesów. Następnym krokiem jest ustawienie pola struktury PROCESSENTRY32 o nazwie dwSize. Określa ono rozmiar struktury. Należy to zrobić przed wywołaniem Process32First, inaczej program się wykrzaczy.

Za pierwszym razem wywołujemy funkcję Process32First, zwraca ona nazwę pierwszego procesu na liście. Z mojego doświadczenia wynika że zawsze jest to tytuł [System Process]. Dobrym nawykiem jest wywołanie tej funkcji w instrukcji warunkowej. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie możemy wywoływać Process32Next w pętli while, po spełnieniu warunku.

Argumentami Process32First i Process32Next są w pierwszej kolejności: uchwyt zwrócony przez CreateToolhelp32Snapshot zawierający obraz procesów, oraz wskaźnik na strukturę PROCESSENTRY32.

W pętli możemy w dowolny sposób przetwarzać rekordy struktury.

#include <windows.h>
#include <tlhelp32.h>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  PROCESSENTRY32 proc32; //deklaracja struktury
  HANDLE hSnapshot;    //uchwyt na CreateToolhelp32Snapshot
  
  hSnapshot = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
  
  //ustawiamy rozmiar struktury
  proc32.dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32);
  
  //pierwsze wywolanie Process32First
  if(Process32First(hSnapshot, &proc32))
  {
    //wyświetlamy Process32First, czyli napis "[System Process]"
    cout << proc32.szExeFile << endl;
    
    //glowna petla wyświetlająca procesy przez Process32Next
    while(Process32Next(hSnapshot, &proc32))
    {
      cout << proc32.szExeFile << endl;
    }
  }
  
  CloseHandle(hSnapshot);
  
  system ("pause >nul");
  return 0;
}

Powyższy przykład wyświetli nazwy plików wykonywalnych wszystkich procesów, czyli na dobrą sprawę ich nazwy. Jest za to odpowiedzialne pole szExeFile. Oto wszystkie dostępne pola w strukturze PROCESSENTRY32:

Jak widać bardzo prosto jest stworzyć swój menadżer procesów podobny jak w Windowsie. Musisz pamiętać, że struktura zawierająca informacje o procesach jest tylko do odczytu, nie możesz zmieniać jej zawartości.

repozytorium: /cpp/lista-procesow.md

licencja: Creative Commons BY-SA 3.0

autor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że coś można poprawić, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie poprawki po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.