pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

Facebook

Odczytywanie baseaddress

26 lipca 2012, kategoria: C++

Poruszając temat adresu bazowego można by się rozpisać na dziesiątki stron, należało by zacząć od budowy plików wykonywalnych Windows, o nagłówkach i sekcjach (np. PE Header) oraz adresach RVA i VA (relatywnych i bezwzględnych). Informacje na ten temat można znaleźć w internecie. Ja podam kilka najważniejszych faktów.

Czym jest baseaddress?

BaseAddress (adres bazowy) - adres pierwszego bajtu pliku po wczytaniu go do pamięci przez system Windows.

W Windows 98/XP adres bazowy jest stały dla aplikacji i może wynosić np. 0x400000. Problem pojawił się od Windows Vista w górę. Zostało wprowadzone zabezpieczenie ASLR. Polega ono na zmienności adresu bazowego. Aplikacja ma inny adres bazowy podczas każdego uruchomienia.

Adres relatywny (RVA) - adres w pamięci aplikacji względem adresu bazowego.

Adresy relatywne są najczęściej spotykanymi adresami, pisząc aplikacje przeprowadzające operacje na pamięci musisz się nimi posługiwać. Co za tym idzie, aby odczytać wartość z pamięci musisz posiadać adres relatywny oraz adres bazowy. Adres = adres bazowy + adres relatywny.

Adresy relatywne można odczytywać w łatwy sposób np. za pomocą programu CheatEngine. Zwróć uwagę, że w momencie gdy chcesz zmienić adres dowolnej wartości, program wyświetla okienko z taką zawartością:

ch1

Słowo winmine.exe zastępuje adres bazowy. Do tej wartości dodawany jest odpowiedni adres relatywny, który jest już stały. Aby stworzyć program odczytujący wartość czasu na systemie Windows7, musimy odczytać adres bazowy i dodać do niego adres relatywny widoczny wyżej.

Wiemy, że adres dla czasu w Saperze to 1005194. Ten adres zawiera w sobie adres bazowy + adres relatywny. Adres bazowy wynosi 1000000. Odejmując otrzymujemy adres bazowy 0005194.

Kod programu w C++

Chcę pokazać metodę odczytania adresu bazowego w C++. Przyda się to Twórcom trainerów i innych programów korzystających z edycji pamięci.

#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <tlhelp32.h>
#include "psapi.h"

using namespace std;

char* GetExeName (int pid);
DWORD GetModuleBase(LPSTR lpModuleName, DWORD dwProcessId);

int main ()
{
  HWND hSaper = FindWindow("Saper",NULL);
  DWORD BaseAddr;

  if (hSaper)
  {
    DWORD* processID = new DWORD;
    GetWindowThreadProcessId(hSaper, processID);
    BaseAddr = GetModuleBase(GetExeName(*processID), *processID);
  }

  cout << "BaseAddres okna Saper to: " << BaseAddr << endl;

  system ("pause >nul");
  return 0;
}

char* GetExeName (int pid)
{
  char szProcessName[254];
  HANDLE hProcess = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION | PROCESS_VM_READ, FALSE, pid);

  if (NULL != hProcess)
    GetModuleBaseName(hProcess, NULL, szProcessName, sizeof(szProcessName)/sizeof(char));

  CloseHandle(hProcess);
  return szProcessName;
}

DWORD GetModuleBase(LPSTR lpModuleName, DWORD dwProcessId)
{
  MODULEENTRY32 lpModuleEntry = {0};
  HANDLE hSnapShot = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPMODULE, dwProcessId);

  if(!hSnapShot)
    return NULL;

  lpModuleEntry.dwSize = sizeof(lpModuleEntry);
  BOOL bModule = Module32First(hSnapShot, &lpModuleEntry);
  while(bModule)
  {
    if(!strcmp(lpModuleEntry.szModule, lpModuleName))
    {
      CloseHandle(hSnapShot);
      return (DWORD)lpModuleEntry.modBaseAddr;
    }
    bModule = Module32Next(hSnapShot, &lpModuleEntry);
  }
  CloseHandle(hSnapShot);
  return NULL;
}

Uwaga! Przed kompilacją należy dodać do linkera plik libpsapi.a!

repozytorium: /cpp/odczytywanie-baseaddress.md

licencja: Creative Commons BY-SA 3.0

autor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że coś można poprawić, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie poprawki po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.