pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

Facebook

Ukrywanie funkcji WinApi

2 sierpnia 2012, kategoria: C++

Maskowanie funkcji WinAPI może się nam przydać kiedy antywirusy internetowe czepiają się naszego programu. Dla testów napisałem program w C++, który podczas startu dodaje się do autostartu (rejestr) a następnie łączy się z losowym serwerem przez winsock. Po tych czynnościach program się zamykał. Przeskanowałem go na skanerze internetowym, wynik skanu to 8/43. Aż 8 antywirusów wykryło zagrożenie.

Definiowanie wskaźnika funkcji

Aby ukryć wywołanie funkcji niezbędne będzie utworzenie definicji wskaźnika funkcyjnego. Jest to zabieg dość prosty, zaprezentuję go na prostym przykładzie programu obliczającego potęgę liczby:

long int potega(long int podstawa, int wykladnik)
{
  for (int i = 1; i<wykladnik;i++)
    podstawa*=podstawa;

  return podstawa;
}

Oto oryginalny kod funkcji skopiowanej z innej podstrony naszego serwisu. Zajmijmy się definicją wskaźnika. Interesuje nas deklaracja funkcji a więc tylko pierwsza linijka. Usuwamy z niej nazwy argumentów, wymyślamy nową nazwę oraz poprzedzamy słowem kluczowym typedef. Ostateczna postać:

typedef long int (* pt)(long int, int);

Mamy definicję wskaźnika, musimy jej teraz użyć do wskazania na naszą funkcję o nazwie potega(). Nazwa może być dowolna. Całość wygląda tak:

long int potega(long int podstawa, int wykladnik)
{
  for (int i = 1; i<wykladnik;i++)
    podstawa*=podstawa;

  return podstawa;
}

typedef long int (* pt)(long int, int);
pt licz = (pt)potega;

Zamiast używać funkcji potega() możemy odnieść się do wskaźnika funkcji który utworzyliśmy, a więc:

cout << licz(5,2);

Maskowanie funkcji WinAPI

Aby ukryć daną funkcję WinAPI, musimy znaleźć opis jej deklaracji na MSDN. Przykładowo rozważmy funkcję ReadProcessMemory. Jest ona używana bardzo często kiedy chcemy napisać aplikację, która bezpośrednio modyfikuje pamięć innej aplikacji. Deklaracja wygląda następująco:

BOOL WINAPI ReadProcessMemory(
  __in  HANDLE hProcess,
  __in  LPCVOID lpBaseAddress,
  __out LPVOID lpBuffer,
  __in  SIZE_T nSize,
  __out SIZE_T *lpNumberOfBytesRead
);

Widzimy, jaką wartość zwraca funkcja oraz wszystkie jej parametry wejściowe i wyjściowe. Ze strony MSDN odczytujemy jeszcze z jakiej biblioteki korzysta:

Kernel32.dll

Zamiast wstawić funkcję w kodzie naszego programu, utworzymy alias wskaźnika a następnie wskaźnik do funkcji używając GetProcAddress oraz GetModuleHandle. Nazwy funkcji będą zapisane w osobnych zmiennych dzięki czemu antywirusy nie wykryją wywołania. Można je jeszcze zahashować jednak tego tutaj nie robiłem. Całość powinna wyglądać tak:

typedef BOOL (WINAPI *__ReadProcessMemory)
(
  HANDLE hProcess,
  LPCVOID lpBaseAddress,
  LPVOID lpBuffer,
  SIZE_T nSize,
  SIZE_T *lpNumberOfBytesRead
);

const char funkcja[] = "ReadProcessMemory";
const char biblioteka[] = "kernel32.dll";

__ReadProcessMemory CzytajPamiec = (__ReadProcessMemory)GetProcAddress(GetModuleHandle(biblioteka), funkcja);

Teraz możemy korzystać z funkcji ReadProcessMemory pod aliasem CzytajPamiec ale żaden antywirus nie wykryje importu funkcji. Poniżej podaję przykładowy program korzystający z “ukrytej” funkcji ReadProcessMemory:

#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

typedef BOOL (WINAPI *__ReadProcessMemory)
(
  HANDLE hProcess,
  LPCVOID lpBaseAddress,
  LPVOID lpBuffer,
  SIZE_T nSize,
  SIZE_T *lpNumberOfBytesRead
);

const char funkcja[] = "ReadProcessMemory";
const char biblioteka[] = "kernel32.dll";

__ReadProcessMemory CzytajPamiec = (__ReadProcessMemory)GetProcAddress(GetModuleHandle(biblioteka), funkcja);

int main()
{
  int wartosc = 0x400000;
  int wynik = 0;
  
  DWORD processId;
  HANDLE hProcess;
  
  HWND gadu = FindWindow("Gadu-Gadu", NULL);
  
  if(gadu)
  {
    GetWindowThreadProcessId(gadu,&processId);
    hProcess = OpenProcess(PROCESS_VM_READ, false, processId);
    CzytajPamiec(hProcess, (LPVOID)wartosc, &wynik, sizeof(int), 0);
    CloseHandle(hProcess);
  }
  
  system("pause");
  return 0;
}

W ten sposób możemy korzystać ze wszystkich funkcji WinAPI32, wystarczy zerknąć na MSDN aby zobaczyć ich definicję, oraz biblioteki, z jakich można je wczytać.

Dzięki wywoływaniu funkcji przez wskaźniki funkcji, wykrywalność programu spadła z 8/43 do 1/43. Kilka poprawek w kodzie pozwoliło prawie całkiem wyeliminować problem.

repozytorium: /cpp/ukrywanie-funkcji-winapi.md

licencja: Creative Commons BY-SA 3.0

autor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że coś można poprawić, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie poprawki po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.