pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

rss

Zadania z matury

 1. Algorytmy na liczbach całkowitych
  1. Binarny system liczbowy
  2. Szesnastkowy system liczbowy
  3. Ósemkowy system liczbowy
  4. Liczby pierwsze (Sito Eratostenesa)
  5. Liczby doskonałe
  6. Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)
  7. Największy wspólny dzielnik (NWD)
  8. Liczby Fibonacciego
  9. Problem wydawania reszty
  10. Średnia arytmetyczna
  11. Parzystość liczb
  12. Obliczanie silni
  13. Algorytm dzielenia i modulo
  14. Rozkładanie liczby na czynniki pierwsze
 2. Algorytmy wyszukiwania i sortowania
  1. Znajdowanie najmniejszego i największego elementu
  2. Sortowanie bąbelkowe
  3. Sortowanie przez wybór
  4. Sortowanie przez wstawienie
  5. Sortowanie przez scalenie
  6. Sortowanie szybkie
  7. Sortowanie kubełkowe
 3. Algorytmy numeryczne
  1. Pierwiastkowanie liczb
  2. Potęgowanie liczb
  3. Schemat Hornera
  4. Miejsca zerowe funkcji
  5. Całkowanie metodą trapezów
  6. Całkowanie metodą prostokątów
  7. Pole figury ograniczonej krzywymi
 4. Algorytmy na tekstach
  1. Palindromy
  2. Anagramy
  3. Sprawdzanie wielkości liter
  4. Wyszukiwanie wzorca w tekście
  5. Porządkowanie alfabetyczne
  6. Odwrotna notacja polska
 5. Algorytmy kompresji i szyfrowania
  1. Szyfr Cezara
  2. Szyfr przestawieniowy
  3. Szyfr RSA
 6. Algorytmy badające własności geometryczne
  1. Warunek istnienia trójkąta
  2. Położenia punktów względem prostej
  3. Przynależności punktu do odcinka
  4. Przecinanie się odcinków
  5. Przynależność punktu do obszaru
  6. Drzewo binarne
  7. Dywan Sierpińskiego
  8. Płatek Kocha
  9. Punkty kratowe
 7. Obsługa plików tekstowych
  1. Odczyt danych z plików
  2. Zapis danych do plików