Kurs AngularJS 1.x

 1. Wstęp
  1. Czym jest AngularJS?
  2. Wzorzec projektowy MVVM
 2. Podstawowe aspekty Angulara
  1. Szkielet aplikacji
  2. Kontrolery i moduły
  3. $scope i wyrażenia
  4. Dyrektywa ngRepeat
  5. Dyrektywa ngIf
  6. Zdarzenia
  7. Wstrzykiwanie zależności
  8. Prosta aplikacja – lista zakupów
 3. Filtry
  1. Filtry
 4. Serwisy
  1. Przeznaczenie serwisów
  2. Fabryka
  3. Serwis
  4. Dostawca
 5. Nawigacja
  1. Dlaczego nie używać ngRoute?
  2. Definicja stanów i ścieżek
  3. Szablon strony
  4. Kontroler strony
  5. Powiązania (resolve)
  6. Widoki zagnieżdżone
 6. Własne dyrektywy
  1. Przeznaczenie dyrektyw
  2. Zasięg $scope i izolacja
  3. Przekazywanie danych do dyrektywy
  4. Szablon i opakowywanie elementów
  5. Funkcja compile
  6. Funkcja link
 7. Formularze
  1. Tworzenie formularza
  2. Walidacja
  3. Formularze dynamiczne
 8. Żądania HTTP
  1. Podstawowe żądania $http
  2. Obietnice
  3. Definiowanie zasobów ($resource)
  4. Manipulacja żądaniami
 9. Zaawansowane aspekty AngularJS
  1. Jak działa platforma AngularJS?
  2. Główna pętla digest cycle
  3. Wysyłanie i odbieranie zdarzeń
  4. Podejście komponentowe
 10. Testowanie
  1. Testy jednostkowe kontrolerów
  2. Symulowanie API
 11. Pisanie własnych aplikacji
  1. Struktura projektu
  2. Automatyzacja pracy gulpem
  3. Minifikacja i obfuskacja kodu