Pierwiastkowanie liczb C++

Ostatania modyfikacja: 22 kwietnia 2019, kategoria: Matura z informatyki

Rozwiązując zadania i pisząc programy często potrzebujemy prostej funkcji zwracającej pierwiastek n-tego stopnia z dowolnej liczby. Zadanie możemy rozwiązać gotowymi bibliotekami oraz pisząc własną funkcję. Pierwiastkowanie w C++ jest bardzo proste, jednak może się przydać podczas pisania matury.

Pierwiastkowanie w C++

Pierwiastkiem z danej liczby n nazywamy liczbę, która pomnożona przez samą siebie daje liczbę n. Pierwiastkowanie jest odwrotnością potęgowania.

Oto kod programu, dzięki któremu wyznaczymy pierwiastek gotową funkcją pow(). Do użycia funkcji niezbędne jest zaimportowanie biblioteki <math.h>.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <math.h>

using namespace std;

int main()
{
    float liczba, stopien;

    cout << "Wprowadz liczbe: ";
    cin >> liczba;
    cout << "Wprowadz stopien pierwiastka: ";
    cin >> stopien;

    cout << pow(liczba, 1/stopien);

    system("PAUSE >nul");

    return 0;
}

Obliczanie pierwiastka za pomocą własnej funkcji jest trudniejsze. Oto przykładowa implementacja, jednak umożliwia obliczanie jedynie pierwiastków kwadratowych:

Użytkownik Adam napisał:

06 stycznia 2014


Jakiego on podpunktu dotyczy z znanej listy algorytmów? z tych algorytmów z informatora.

Zachęcam Cię do zostawienia komentarza!

Ilość znaków: 0