Średnia arytmetyczna C++

Ostatania modyfikacja: 22 kwietnia 2019, kategoria: Matura z informatyki

Średnia arytmetyczna – średnią arytmetyczną n liczb nazywamy iloraz sumy n liczb i n. Liczenie średniej arytmetycznej w C++ najlepiej wykonać mając liczby zapisane do tablicy liczb całkowitych. Innym rozwiązaniem jest pobieranie liczb bezpośrednio od użytkownika, w czasie wykonywania programu.

Kod programu w C++

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
  int liczby[5] = {2,2,3,3,6};
  double srednia;

  for (int i = 0; i<5; i++)
      srednia+=liczby[i];
  srednia=srednia/5;

  cout << "srednia liczb 2,2,3,3,6 to " << srednia << endl;

  system("PAUSE");
  return(0);
}

 

Użytkownik Łukasz napisał:

19 września 2013


Dzięki za pomoc artykuł się przydał.

Użytkownik Grzesiek napisał:

25 listopada 2017


W programie jest błąd: zmienna srednia nie została zainicjowana.

Pozdrawiam

Użytkownik Karol napisał:

25 listopada 2017


A co to za różnica? Jaki to błąd?

Użytkownik Grzesiek napisał:

04 grudnia 2017


W języku C/C++ niezainicjowana zmienna posiada wartość niezdefinioiwaną (undefined). Prowadzi to do błędu typu „niezdefiniowane zachowanie” (undefined behavior). Błąd nie zawsze się ujawni. Debugowanie będzie trudne. Nawet w językach takich jak java, mimo że zmienne są inicjowane do wartości domyślnych podręczniki programowania zalecają wyrobienie sobie dobrego nawyku inicjowania zmiennych.

W tym programie zmienna srednia NIE MUSI mieć wartości 0, ale zwykle będzie miała. Zależy to od zawartości pamięci i rodzaju użytego kompilatora. Visual C++ zgłasza w tym programie błąd.
Powinno być:
double srednia = 0;

Zachęcam Cię do zostawienia komentarza!

Ilość znaków: 0