P-Programowanie

Średnia arytmetyczna C++

Ostatania modyfikacja: 22 kwietnia 2019, kategoria: Matura z informatyki

Średnia arytmetyczna – średnią arytmetyczną n liczb nazywamy iloraz sumy n liczb i n. Liczenie średniej arytmetycznej w C++ najlepiej wykonać mając liczby zapisane do tablicy liczb całkowitych. Innym rozwiązaniem jest pobieranie liczb bezpośrednio od użytkownika, w czasie wykonywania programu.

Kod programu w C++

 

Użytkownik Łukasz napisał:

19 września 2013


Dzięki za pomoc artykuł się przydał.

Użytkownik Grzesiek napisał:

25 listopada 2017


W programie jest błąd: zmienna srednia nie została zainicjowana.

Pozdrawiam

Użytkownik Karol napisał:

25 listopada 2017


A co to za różnica? Jaki to błąd?

Użytkownik Grzesiek napisał:

04 grudnia 2017


W języku C/C++ niezainicjowana zmienna posiada wartość niezdefinioiwaną (undefined). Prowadzi to do błędu typu „niezdefiniowane zachowanie” (undefined behavior). Błąd nie zawsze się ujawni. Debugowanie będzie trudne. Nawet w językach takich jak java, mimo że zmienne są inicjowane do wartości domyślnych podręczniki programowania zalecają wyrobienie sobie dobrego nawyku inicjowania zmiennych.

W tym programie zmienna srednia NIE MUSI mieć wartości 0, ale zwykle będzie miała. Zależy to od zawartości pamięci i rodzaju użytego kompilatora. Visual C++ zgłasza w tym programie błąd.
Powinno być:
double srednia = 0;

Zachęcam Cię do zostawienia komentarza!

Ilość znaków: 0