pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

rss

Liczby doskonałe

12 maja 2020, kategoria: Matura zadania
liczby-doskonale

Liczba doskonała to takie liczba, której suma wszystkich dzielników naturalnych – ale bez niej samej – jest równa tej liczbie. Umiejętność sprawdzenia czy dana liczba jest liczbą doskonałą może pojawić się na egzaminie maturalnych z informatyki.

Liczba doskonała

Liczb doskonałych jest bardzo mało. Przykładowe liczby doskonałe to 6, 28, 496 i 8128. Bardzo szybko rosną dlatego ciężko wyznaczyć ich dużą ilość. Aby sprawdzić czy dana liczba jest liczbą doskonałą wystarczy:

 1. znaleźć jej wszystkie dzielniki
 2. zsumować dzielniki i sprawdzić czy są równe naszej liczbie

Dzielnik naturalny dzieli daną liczbę bez reszty. Można bardzo łatwo sprawdzić czy liczba jest dzielnikiem jakiejś liczby wykorzystując operator dzielenia modulo.

Liczba doskonała C++

Algorytm nie jest zbyt optymalny, ponieważ polega na iteracji wszystkich liczb mniejszych od liczby sprawdzanej i poddaniu ich dzieleniu. Uważam, że w zupełności wystarczy na maturę:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int liczba;
  int suma = 0;

  cout << "Wpisz liczbe" << endl;
  cin >> liczba;

  // zsumuj dzleniki
  for (int i = 1; i <= (liczba / 2); i++)
  {
    if (liczba % i == 0)
    {
      suma = suma + i;
    }
  }

  if (suma == liczba && liczba > 0)
  {
    cout << "Liczba jest doskonala";
  }
  else
  {
    cout << "Liczba nie jest doskonala";
  }

  system("PAUSE >nul");
  return 0;
}

githubrepozytorium: /matura-zadania/liczby-doskonale.md

licenselicencja: Creative Commons BY-SA 3.0

authorautor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w publicznym repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że artykuł można ulepszyć, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie modyfikacje po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.

Komentarze

Dodaj komentarz