pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

rss

Największy wspólny dzielnik

12 maja 2020, kategoria: Matura zadania
najwiekszy-wspolny-dzielnik

Największy wspólny dzielnik kilku liczb to największa liczba naturalna dzieląca wszystkie z tych liczb. Obliczanie NWD dla małych liczb można wykonać ręcznie w pamięci, jednak przy większych liczbach dobrze posłużyć się pewnymi algorytmami (np. algorytmem Euklidesa).

Największy wspólny dzielnik

W celu obliczenia największego wspólnego dzielnika należy przeprowadzić następujące kroki:

 1. Rozłożyć liczby na iloczyn czynników pierwszych (instrukcja jak rozkładać na czynniki pierwsze)
 2. Wymnożyć wspólne czynniki pierwsze, które powtarzają się zarówno dla jednej i drugiej liczby.

Przykładowo, obliczmy NWD dla liczb 56 i 100:

\[56=2*2*2*7\] \[100=2*2*5*5\]

Jedyne wspólne czynniki pierwsze to 2 i 2. W takim razie:

\[NWD(56,100)=2*2=4\]

Program w C++ (iteracyjny)

Przykładowy program, pozwalający obliczyć największy wspólny dzielnik dwóch liczb, za pomocą algorytmu Euklidesa.

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
  int a, b;
  cout << "Podaj pierwsza liczbe: ";
  cin >> a;
  cout << "Podaj druga liczbe: ";
  cin >> b;

  do
  {
    if(a > b) {
      a = a - b;
    } else {
      b = b - a;
    }
  }
  while(a != b);

  cout << "Najwiekszy wspolny dzielnik: " << a << endl;

  system("PAUSE");

  return 0;
}

githubrepozytorium: /matura-zadania/najwiekszy-wspolny-dzielnik.md

licenselicencja: Creative Commons BY-SA 3.0

authorautor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w publicznym repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że artykuł można ulepszyć, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie modyfikacje po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.

Komentarze

Dodaj komentarz