pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

rss

Pierwiastkowanie liczb

8 stycznia 2021, kategoria: Matura zadania
pierwiastkowanie-liczb

Rozwiązując zadania i pisząc programy często potrzebujemy prostej funkcji zwracającej pierwiastek n-tego stopnia z dowolnej liczby. Zadanie możemy rozwiązać gotowymi bibliotekami oraz pisząc własną funkcję. Pierwiastkowanie w C++ jest bardzo proste, może się przydać podczas pisania matury z informatyki.

Spis treści

Pierwiastkowanie w C++

Pierwiastkiem z danej liczby n nazywamy liczbę, która pomnożona przez samą siebie daje liczbę n. Pierwiastkowanie jest odwrotnością potęgowania – z tego powodu w C++ wykonuje się je tą samą funkcją.

Oto kod programu, dzięki któremu wyznaczymy pierwiastek gotową funkcją pow(). Do użycia funkcji niezbędne jest zaimportowanie biblioteki math.h.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <math.h>

using namespace std;

int main()
{
  float liczba, stopien;

  cout << "Wprowadz liczbe: ";
  cin >> liczba;
  cout << "Wprowadz stopien pierwiastka: ";
  cin >> stopien;

  cout << pow(liczba, 1/stopien);

  system("PAUSE >nul");

  return 0;
}

Obliczanie pierwiastka za pomocą własnej funkcji jest trudniejsze. Przykładowy program służący do obliczania pierwiastków kwadratowych może posiadać jedną pętle, i sprawdzać czy iloczyn wartości licznika odpowiada liczbie, której szukamy. Oto przykładowa implementacja, jednak umożliwia obliczanie jedynie pierwiastków kwadratowych:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  float liczba, stopien;

  cout << "Wprowadz liczbe: ";
  cin >> liczba;

  for (int i = 0; i<20; i++)
  {
    if (i*i == liczba)
    {
      cout << "Wynik to " << i << endl;
    }
  }

  system("PAUSE >nul");

  return 0;
}

githubrepozytorium: /matura-zadania/pierwiastkowanie-liczb.md

licenselicencja: Creative Commons BY-SA 3.0

authorautor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w publicznym repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że artykuł można ulepszyć, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie modyfikacje po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.

Komentarze

Dodaj komentarz