pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

rss

Potęgowanie liczb

8 stycznia 2021, kategoria: Matura zadania
potegowanie-liczb

Potęgowanie liczb to jeden z podstawowych algorytmów na jaki możemy trafić podczas matury z informatyki. Małe liczby można potęgować w pamięci, do większych przyda się odpowiedni program lub kalkulator. Potęgowanie w C++ można wykonać za pomocą gotowej funkcji dostępnej w bibliotece math.h lub napisać własną funkcję potęgującą.

Czym jest potęgowanie

Potęgowanie liczb jest to działanie matematyczne, polegające na wielokrotnym mnożeniu liczby przez samą siebie. Liczba, którą będziemy potęgować nazywa się podstawą a górny indeks określający ile razy pomnożymy podstawę przez samą siebie, nazywa się wykładnikiem.

Aby napisać program potęgujący liczby wystarczy stworzyć odpowiednią pętlę, która będzie przemnażać liczbę przez samą siebie określoną ilość razy.

Kod programu w C++

Oto przykładowy kod programu w C++ pozwalający obliczyć dowolną potęgę:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int podstawa,wykladnik;
  int wynik = 1;

  cout << "Wpisz podstawe: ";
  cin >> podstawa;
  cout << "Wpisz wykladnik: ";
  cin >> wykladnik;

  for (int i = 0; i<wykladnik; i++)
  {
    wynik*=podstawa;
  }

  cout << "Wynik to " << wynik << endl;

  system("PAUSE >NUL");
  return 0;
}

Na maturze lub sprawdzianie, gdy liczy się czas, można skorzystać z gotowej funkcji zamiast pisać własną. W tym celu niezbędne będzie zaimportowanie biblioteki math.c. Potęgowanie odbywa się za pomocą funkcji pow(), tak samo jak pierwiastkowanie. Wynika to z faktu, że potęgowanie jest operacją odwrotną do pierwiastkowania.

#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main()
{
  int podstawa, wykladnik;

  cout << "Wpisz podstawe: ";
  cin >> podstawa;
  cout << "Wpisz wykladnik: ";
  cin >> wykladnik;

  cout << "Wynik to " << pow(podstawa, wykladnik) << endl;

  system("PAUSE");

  return 0;
}

Pamiętaj, że podczas egzaminu możesz skorzystać z gotowej biblioteki tylko jeżeli polecenie nie mówi inaczej. Jeżeli będziesz musiał zaimplementować własny algorytm potęgowania, wtedy skorzystania z biblioteki math.h będzie błędem.

githubrepozytorium: /matura-zadania/potegowanie-liczb.md

licenselicencja: Creative Commons BY-SA 3.0

authorautor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w publicznym repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że artykuł można ulepszyć, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie modyfikacje po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.

Komentarze

Dodaj komentarz