pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

rss

Silnia

12 maja 2020, kategoria: Matura zadania
silnia

Silnia (oznaczana jako n!) jest to iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do n. Jest to pojęcie czysto matematyczne, jednak często spotykane w zadaniach informatycznych oraz na maturze. Obliczanie silni można wykonać na wiele sposób. Przy zadaniach z silnią należy zwrócić uwagę na optymalizację. Źle napisany program nie będzie wydajny i będzie miał dużą złożoność czasową.

Kod w C++ (iteracyjny)

W podejściu iteracyjnym tworzymy pętle, która mnoży licznik przez samego siebie tyle razy, ile użytkownik wpisze z klawiatury:

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
  int liczba;
  long long silnia = 1;

  cout << "podaj liczbe" << endl;
  cin >> liczba;

  for (int i = 1; i<=liczba;i++)
  {
    silnia *= i;
  }

  cout << silnia << endl;

  system("PAUSE");
  return(0);
}

Kod w C++ (rekurencyjny)

W podejściu rekurencyjnym potrzebna jest dodatkowa funkcja, która będzie rekurencyjnie wywoływać samą siebie. Z każdym wywołaniem funkcji pomniejszamy argument. Momentem zatrzymania wykonania programu jest sytuacja, gdy przekazany argument jest równy 1.

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int silnia (int liczba)
{
  if (liczba < 2) 
  {
    return liczba;
  }
  return liczba * silnia(liczba - 1);
}

int main()
{
  int liczba;

  cout << "podaj liczbe" << endl;
  cin >> liczba;

  cout << silnia(liczba) << endl;

  system("PAUSE");
  return(0);
}

githubrepozytorium: /matura-zadania/silnia.md

licenselicencja: Creative Commons BY-SA 3.0

authorautor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w publicznym repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że artykuł można ulepszyć, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie modyfikacje po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.

Komentarze

Dodaj komentarz