pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

rss

Średnia arytmetyczna

12 maja 2020, kategoria: Matura zadania
srednia-arytmetyczna

Średnią arytmetyczną n liczb obliczamy dzieląc sumę tych liczb przez ich ilość. Liczenie średniej arytmetycznej w C++ najlepiej wykonać mając liczby zapisane do tablicy liczb całkowitych. Innym rozwiązaniem jest pobieranie liczb bezpośrednio od użytkownika, w czasie wykonywania programu.

Spis treści

Kod programu w C++

Aby obliczyć średnią liczb zapisanych w tablicy wystarczy zsumować je w pętli, a następnie podzielić przez ich ilość:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int liczby[5] = {2,2,3,3,6};
  double srednia = 0;

  for (int i = 0; i<5; i++)
  {
    srednia = srednia + liczby[i];
  }

  srednia = srednia / 5;

  cout << "srednia liczb to " << srednia << endl;

  system("PAUSE");
  return(0);
}

Możemy także zmodyfikować program, aby pobierał od użytkownika dynamiczną ilość liczb. Wczytując liczby w pętli, musimy umówić się na jakiś znak, przy którym zakończymy wczytywanie liczb.

Przykładowy kod może wyglądać następująco:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int liczby[999];
  int licznik = 0;
  double srednia = 0;

  int liczba;

  // petla pobierajaca liczby od uzytkownika
  while(true)
  {
    cout << endl << "Wpisz liczbe numer " << licznik + 1 << ". Wpisz -1 aby zakonczyc wczytywanie. ";
    cin >> liczba;

    if (liczba < 0)
    {
      // koniec wczytywania jezeli wpisano -1
      break;
    }

    liczby[licznik] = liczba;
    licznik++;
  }

  // oblicz srednia w petli
  for (int i = 0; i<licznik; i++)
  {
    srednia = srednia + liczby[i];
  }

  srednia = srednia / licznik;

  cout << "Srednia liczb to " << srednia << endl;

  system("PAUSE");
  return(0);
}

githubrepozytorium: /matura-zadania/srednia-arytmetyczna.md

licenselicencja: Creative Commons BY-SA 3.0

authorautor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w publicznym repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że artykuł można ulepszyć, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie modyfikacje po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.

Komentarze

Dodaj komentarz