pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

rss

Szesnastkowy system liczbowy

12 maja 2020, kategoria: Matura zadania
szesnastkowy-system-liczbowy

System heksadecymalny (szesnastkowy) – system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 16. Każda z liczb heksadecymalnych posiada swój odpowiednik dziesiętny. Często stosowany w informatyce i telekomunikacji. Używany do adresowania pamięci, zapisywania adresów sieciowych czy kolorów RGB.

System szesnastkowy (heksadecymalny)

System szesnastkowy jest jednym z najczęściej używanych w informatyce systemów. Jest używany przede wszystkim w adresowaniu pamięci aplikacji. Za jego pomocą zapisywane są adresy IP, adres MAC kart sieciowych, a także kodowane są w nim kolory RGB. Na prawdę warto umieć szybko go przeliczać.

Jest on wbudowany w kalkulator Windows, dzięki czemu łatwo możemy przeliczać liczby pomiędzy różnymi systemami liczbowymi.

system-szesnastkowy-zamiana

Kod programu w C++ (HEX na dziesiętny)

Konwersję najłatwiej przeprowadzić z użyciem cyfry strtol z biblioteki cstdlib. Przykładowy kod:

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <string>

using namespace std;

int hex2dec (string heksadecymalna)
{
  int dziesietna = strtol(heksadecymalna.c_str(), NULL, 16);

  return dziesietna;
}

int main()
{
  string liczba;

  cout << "Podaj liczbe heksadecymalna:" << endl;
  cin >> liczba;
  cout << hex2dec(liczba) << endl;

  system ("pause >nul");
  return 0;
}

Kod programu w C++ (dziesiętny na HEX)

Konwersję najłatwiej przeprowadzić za pomocą funkcji itoa z biblioteki cstdlib. Przykładowy kod:

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <string>

using namespace std;

string dec2hex (int dziesietna)
{
  char heksadecymalna[255];
  itoa(dziesietna, heksadecymalna, 16);

  return (string)heksadecymalna;
}

int main()
{
  int liczba;

  cout << "Podaj liczbe dziesietna:" << endl;
  cin >> liczba;
  cout << dec2hex(liczba) << endl;

  system ("pause >nul");
  return 0;
}

githubrepozytorium: /matura-zadania/szesnastkowy-system-liczbowy.md

licenselicencja: Creative Commons BY-SA 3.0

authorautor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w publicznym repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że artykuł można ulepszyć, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie modyfikacje po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.

Komentarze

Dodaj komentarz