pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

rss

Zapis danych do pliku C++

8 stycznia 2021, kategoria: Matura zadania
zapis-danych-do-pliku

Umiejętność zapisywania danych do pliku w C++ jest niezbędna, przed przystąpieniem do matury. Pliki można zapisywać w trybie binarnym oraz tekstowym za pomocą strumienia. Ustawiając odpowiednie flagi możemy ustalić czy informacja ma zostać dopisana do pliku czy ma go nadpisać (wyczyścić przed zapisem).

Zapisywanie danych do pliku C++

Oto podstawowe flagi używane podczas zapisu tekstu do pliku:

ios::out | ios::trunc – zawartość pliku zostanie usunięta przed zapisem
ios::out | ios::app – informacja zostanie dopisana na końcu istniejącego pliku

Program otwiera wskazany plik i sprawdza czy nie wystąpiły błędy. Jeżeli wszystko jest w porządku, rozpoczyna się zapis danych za pomocą strumienia. Odpowiednie flagi należy ustawiać podczas otwierania pliku (plik.open) i oddzielać pionowymi kreskami.

Kod w C++ (dopisywanie tekstu)

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
  string linia;
  fstream plik;

  plik.open("plik.txt", ios::out | ios::app);
  if(plik.good() == true)
  {
    plik << "jakiś tekst do dopisania";
    plik.close();
  }

  system("PAUSE");
  return(0);
}

Kod w C++ (czyszczenie pliku przed zapisem)

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
  string linia;
  fstream plik;

  plik.open("plik.txt", ios::out | ios::trunc);
  if(plik.good() == true)
  {
    plik << "nowy tekst";
    plik.close();
  }

  system("PAUSE");
  return(0);
}

Otwieramy plik używając biblioteki fstream. Ponieważ jedynie zapisujemy dane do pliku mogli byśmy użyć biblioteki ofstream. Nazwy pochodzą od języka angielskiego:

Na maturze zawsze wymagane jest zapisanie wyników do pliku. Jeżeli wyników jest mało, możesz zapisać je ręcznie. Jeżeli okaże się, że trzeba zapisać 100 linijek, skorzystanie z takiego programu jest niezbędne.

githubrepozytorium: /matura-zadania/zapis-danych-do-pliku.md

licenselicencja: Creative Commons BY-SA 3.0

authorautor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w publicznym repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że artykuł można ulepszyć, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie modyfikacje po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.

Komentarze

Dodaj komentarz