pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

Facebook

Skrypt CAPTCHA

26 lipca 2012, kategoria: PHP

CAPTCHA to technika stosowana w skryptach, umożliwiająca wprowadzanie danych do formularzy tylko przez ludzi, odrzucając roboty sieciowe. Używanie CAPTCHY (potocznie kapeć) w dzisiejszych czasach jest koniecznością. Wszelkiego rodzaju skrypty i programy spamujące stały się plagą i nieodłączoną częścią internetu. Każdy niezabezpieczona strona widniejąca w wyszukiwarce google zostanie wcześniej czy później zasypana komentarzami oraz postami.

Czym jest skrypt CAPTCHA

CAPTCHA spotykana jest w wielu formularzach wymagających podawania danych przez użytkowników. Wyświetlana jest w postaci obrazka lub działania matematycznego, treść obrazka lub wynik działania należy przepisać w odpowiednie pole. Dzięki temu robot sieciowy nie może zarejestrować nowego konta lub dodać setek komentarzy w ciągu paru sekund.

Skrypty CAPTCHA są stale rozwijane i udoskonalane. Przyczyną tego są skrypty potrafiące łamać captchę, tzn. potrafiące odczytywać tekst z obrazka lub potrafiące obliczać działania matematyczne wyświetlone na stronie. Zaawansowane skrypty CAPTCHA mają nieczytelne litery, różne kolory, wszelkiego rodzaju kreski i losowe położenie cyfr i liter. Wszystko po to aby utrudnić odczyt CAPTCHY robotom.

CAPTCHA obrazkowa

Jest to najskuteczniejszy rodzaj CAPTCHY spotykany na popularnych serwisach. Wymagane jest stworzenie skryptu PHP generującego losowy obrazek. Obrazek wyświetlamy w formularzu. Oprócz generowania obrazku skrypt musi zapisać treść z obrazka do zmiennej sesyjnej (np. $_SESSION[‘captcha’];).

Przykładowy kod:

<?php
  session_start();
  $znaki = '0123456789'; // dozwolone znaki
  $szerokosc = 170;    // szerokość obrazka
  $wysokosc = 30;     // wysokość obrazka
  $ilosc_znakow = 6;   // długość captchy
  $str = '';       // zmienna pomocnicza
  
  // losowanie ciągu znkaów
  for ($i = 0; $i < $ilosc_znakow; $i++)
    $str .= substr($znaki, mt_rand(0, strlen($znaki) -1), 1);
  
  $string = $str;
  $_SESSION['captcha'] = $string; // przypisanie do zmiennej sesyjnej
  
  // tworzenie obrazka o danych wymiarach
  $im = imagecreate($szerokosc, $wysokosc);
  
  //kolory obrazka
  $tlo   = imagecolorallocate($im,0,0,0);
  $czcionka  = imagecolorallocate($im,255,255,255);
  $siatka  = imagecolorallocate($im,78,78,78);
  $ramka = imagecolorallocate ($im, 255, 0, 0);
  
  imagefill($im,1,1,$tlo); // wypełnienie tłem
  
  // losowanie siatki
  for($i=0; $i<1600; $i++)
  {
    $rand1 = rand(0,$szerokosc);
    $rand2 = rand(0,$wysokosc);
    imageline($im, $rand1, $rand2, $rand1, $rand2, $siatka);
  }
  
  // losowanie pozycji znaków
  $x = rand(5, $szerokosc/(7/2));
  
  // dodawanie obramowania
  imagerectangle($im, 0, 0, $szerokosc-1, $wysokosc-1, $ramka);
  
  // umieszczanie liter na obrazku
  for($a=0; $a < 7; $a++)
  {
    imagestring($im, 6, $x, rand(4 , $wysokosc/5), substr($string, $a, 1), $czcionka);
    $x += (5*3); // odstęp między literami
  }
  
  // zwrócenie wygenerowanego obrazka, ustawienie typu mime na GIF
  header("Content-type: image/gif");
  imagegif($im);
  imagedestroy($im);
?>

Możesz zmienić wymiary i kolory generowanego obrazka. Plik captcha.php wyświetlamy teraz w formularzu tak jak każdy inny obrazek. Obok należy umieścić pole tekstowe na wpisanie treści z obrazka. Aby sprawdzić czy wpisany kod CAPTCHA jest poprawny, pobieramy metodą POST wartość wpisaną w polu tekstowym i porównujemy ze zmienną sesyjną o nazwie captcha.

Sprawdzanie poprawności captchy

<?php
  if ($_POST['kod']==$_SESSION['captcha'])
  {
    echo "Wpisałeś poprawny kod.";
    //reszta skryptu
  }
  else
  {
    echo "Wpisany kod jest niepoprawny.";
  }
?>

CAPTCHA tekstowa.

Skuteczność tego rozwiązania jest mniejsza, jednak bardzo dobrze sprawdza się to na małych stronach. Mniejsza skuteczność spowodowana jest łatwością napisania skryptu wykonującego podane przez nas działanie matematyczne. Jednak aby taka sytuacja zaistniała, ktoś musiał by napisać skrypt specjalnie pod naszą stronę, wycinający działanie matematyczne za pomocą wyrażeń regularnych.

Działanie jest identyczne jak w przykładzie graficznym. Zamiast generować obrazek, wystarczy wygenerować kilka cyfr za pomocą funkcji rand. Wynik zapisujemy do zmiennej sesyjnej, a działanie wyświetlamy w formularzu.

Podsumowanie

Z mojego doświadczenia wynika, że wystarczy nawet proste „Wpisz wyraz KOT w polu obok” aby zablokować 99% robotów sieciowych i nie potrzeba do tego żadnej CAPTCHY. Jednak lepiej dmuchać na zimne niż któregoś dnia obudzić się z 10MB spamu w bazie danych.

repozytorium: /php/skrypt-captcha.md

licencja: Creative Commons BY-SA 3.0

autor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że coś można poprawić, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie poprawki po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.