pprogramowanie;

Zwięźle na temat programowania

Facebook

Tworzenie menu

9 stycznia 2013, kategoria: PHP

Początkujący webmasterzy często mają problem ze zbudowaniem dynamicznego menu z prawdziwego zdarzenia. Trudność polega na tym, aby klikając odnośnik w menu zmieniała się tylko treść bez przeładowania całego dokumentu. Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest zbudowanie menu w PHP korzystając z konstrukcji switch.

Przestroga dla początkujących

Najgorszym możliwym rozwiązanie jest brak menu dynamicznego, kiedy klikając w odsyłacz przechodzimy po prostu do innego pliku .html. W takim wypadku mając stronę zbudowaną zaledwie z 20 podstron, trzeba poświęcić 20 minut na edytowanie wyglądu każdej z osobna. Kolejnym prawie najgorszym rozwiązaniem jest budowanie menu za pomocą iframe lub javascript. Iframe to totalny przeżytek w dzisiejszych czasach spotykany najwyżej w kursach HTML. Z kolei javascrip może zostać wyłączony przez użytkownika z poziomu przeglądarki, więc po co komu menu, które nie zawsze zadziała?

Takie menu spotykane jest w praktycznie każdym serwisie. Do jego budowy wystarczy dowolny hosting z działającym PHP.

Dobrym nawykiem podczas tworzenia menu w HTML jest używanie wykresów ul, li. Dlaczego? Takim menu jest bardzo łatwo stylizować za pomocą arkusza stylów. Wystarczy kilka kliknięć aby z menu poziomego menu zamieniło się w menu pionowe.

Kod HTML przykładowego menu:

<ul>
  <li> <a href="index.php?menu=1">Pozycja pierwsza</a> </li>
  <li> <a href="index.php?menu=2">Pozycja druga</a> </li>
  <li> <a href="index.php?menu=3">Pozycja trzecia</a> </li>
</ul>

Podczas kliknięcia w dowolny odnośnik ustawiamy wartość zmiennej menu. Zmienna ta przekazywana jest poprzez link, to znaczy że jest widoczna w pasku adresu. Taki sposób przekazywania danych to metoda GET. Dane te można odczytać za pomocą tablicy super globalnej $GET[‚menu’].* Pod kodem HTML dodajmy skrypt PHP:

<?php
  echo $_GET['menu'];
?>

Teraz po kliknięciu w dowolny odsyłacz w menu na stronie zostanie wyświetlona wartość zmiennej z adresu. Będzie to argument który przekażemy do instrukcji switch:

<?php
  $arg = (int)$_GET['menu'];
  switch ($arg)
  {
    case 1:
      echo "Pozycja pierwsza";
      break;
    
    case 2:
      echo "Pozycja druga";
      break;
    
    case 3:
      echo "Pozycja trzecia";
      break;
    
    default:
      echo "Strona główna";
      break;
  }
?>

Przeanalizujmy przykład. Do instrukcji switch przekazujemy wartość zmiennej z adresu URL. W zależności od numeru zostaną wykonane różne operacje (w tym wypadku wyświetlony zostanie tekst). Ostatnią pozycja default jest wartość domyślna, zostanie ona wykonana wtedy, kiedy zmienna menu nie jest określona (np. podczas pierwszego wejścia na stronę).

Zauważ, że w switch nie ma klamer, koniec określonego bloku oznacza rozkaz break. Jeżeli zgubisz gdzieś break to zostanie wykonanych kilka instrukcji na raz.

Menu jest praktycznie gotowe. Ostatnim krokiem jest wczytywanie podstron. W tym celu należy posłużyć się instrukcją include(). Ta funkcja dołącza do dokumentu inny dokument znajdujący się na serwerze. Kompletny kod może wyglądać tak:

<ul>
  <li> <a href="index.php?menu=1">Pozycja pierwsza</a> </li>
  <li> <a href="index.php?menu=2">Pozycja druga</a> </li>
  <li> <a href="index.php?menu=3">Pozycja trzecia</a> </li>
</ul>

<?php
  $arg = (int)$_GET['menu'];
  switch ($arg)
  {
    case 1:
      echo "Pozycja pierwsza";
      break;
    
    case 2:
      echo "Pozycja druga";
      break;
    
    case 3:
      echo "Pozycja trzecia";
      break;
    
    default:
      echo "Strona główna";
      break;
  }
?>

Jeżeli tworzymy większą stronę, rodzi się potrzeba zagnieżdżenia kilku switchów. Przykładowy kod HTML zagnieżdżonego menu wygląda tak:

<ul>
  <li> <a href="index.php?menu=1">Pozycja pierwsza</a> </li>
  <li> 
    <a href="index.php?menu=2">Pozycja druga</a>
    <ul>
      <li><a href="index.php?menu=2&art=1">artykul 1</a> </li>
      <li><a href="index.php?menu=2&art=2">artykul 2</a> </li>
    </ul>
  </li>
  <li> <a href="index.php?menu=3">Pozycja trzecia</a> </li>
</ul>

Wszystko odbywa się tak jak poprzednio, jedyną różnicą jest zagnieżdżenie wykresu ul oraz switcha. Trzeba pamiętać aby przesłać dwie zmienne w adresie URL, jedna zmienna to menu decydująca o podstronie a druga zmienna to art decydująca o numerze artykułu jeżeli jest to podstrona numer 2. Zmienne łączymy w odsyłaczu za pomocą ampersandu (&).

<?php
  $arg = (int)$_GET['menu'];
  $art = (int)$_GET['art'];
  
  switch ($arg)
  {
    case 1:
      echo "Pozycja pierwsza";
      break;
      
    case 2:
      switch ($art)
      {
        case 1:
          echo "Pozycja druga - artykuł pierwszy";
          break;
          
        case 2:
          echo "Pozycja druga - artykuł drugi";
          break;
          
        default:
          echo "Pozycja druga";
          break;
      }
      break;
    
    case 3:
      echo "Pozycja trzecia";
      break;
      
    default:
      echo "Strona główna";
      break;
  }
?>

repozytorium: /php/tworzenie-menu.md

licencja: Creative Commons BY-SA 3.0

autor: Karol Trybulec

Wszystkie artykuły przechowywane są w repozytorium Github. Jeżeli uważasz, że coś można poprawić, możesz nanieść swoje zmiany. Wszelkie poprawki po zaakceptowaniu stają się automatycznie widoczne na blogu.