Pole figury ograniczonej krzywymi

18 listopada 2013, kategoria: Matura z informatyki

Obliczanie pola figury ograniczonej krzywymi było jednym z zadań na maturze z informatyki w 2006 roku. Według mnie jest to najtrudniejsze zadania jakie zostało umieszczone w arkuszach egzaminacyjnych z informatyki. Gdy przygotowywałem się do matury i rozwiązywałem zadania z poprzednich lat, było to jedyne zadanie, którego nie udało mi się wtedy samemu rozwiązać.

Czytaj więcej >>

Algorytm dzielenia i modulo

2 sierpnia 2013, kategoria: Matura z informatyki

W tym artykule, przedstawię bardzo prosty algorytm dzielenia oraz algorytm dzielenia modulo. Długo zastanawiałem się nad odpowiednim działem ale ostatecznie zdecydowałem się na dział matura. Sam algorytm jest bardzo prosty i polega na dzieleniu liczb całkowitych bez posługiwania się operatorem dzielenia. 

Czytaj więcej >>

Punkty kratowe

6 stycznia 2013, kategoria: Matura z informatyki

Punkty kratowe – to pojęcie przysporzyło sporych kłopotów wszystkim uczniom na egzaminie maturalnym. Szczerze mówiąc punkty kratowe nie są zbyt popularne, nie omawia się ich na lekcjach matematyki w szkole średniej. Ich obliczanie jest proste, jednak wiele osób polegało już na wstępie – kombinowali w zły sposób od samego początku, skutkiem czego albo brakowało czasu albo program działał źle.

Czytaj więcej >>

Ciąg (liczby) Fibonacciego

4 stycznia 2013, kategoria: Matura z informatyki

Ciąg Fibonacciego to szczególny rodzaj ciągu liczb naturalnych. Liczby tego ciągu nazywane są liczbami Fibonacciego. Spotykane są w wielu dziedzinach i sytuacjach np. w matematyce, w przyrodzie, na rynkach giełdowych oraz na maturze z informatyki! Ciąg Fibonacciego można określić rekurencyjnie – dlatego jest często wykorzystywany we wszelkich zadaniach informatycznych. Czytaj więcej >>

Pierwiastkowanie liczb C++

26 lipca 2012, kategoria: Matura z informatyki

Rozwiązując zadania i pisząc programy często potrzebujemy prostej funkcji zwracającej pierwiastek n-tego stopnia z dowolnej liczby. Zadanie możemy rozwiązać gotowymi bibliotekami oraz pisząc własną funkcję. Pierwiastkowanie w C++ jest bardzo proste, jednak może się przydać podczas pisania matury.

Czytaj więcej >>

Potęgowanie liczb C++

26 lipca 2012, kategoria: Matura z informatyki

Potęgowanie liczb w jest niezwykle proste. Małe liczby można potęgować w pamięci. W informatyce algorytm potęgowania liczb można napotkać w wielu arkuszach maturalnych oraz zadaniach. Potęgowanie w C++ można wykonać za pomocą gotowej funkcji w dodatkowej bibliotece lub napisać własną funkcję.

Czytaj więcej >>

Najmniejsza wspólna wielokrotność C++

26 lipca 2012, kategoria: Matura z informatyki

Najmniejsza wspólna wielokrotność dwóch liczb jest to najmniejsza liczba naturalna, która jest dzielnikiem obydwu tych liczb. Wyznaczanie NWW dla małych liczb jest operacją dość prostą, jednak aby wyznaczyć ją dla dużych liczb niezbędne jest skorzystanie z odpowiednich narzędzi i algorytmów.

Czytaj więcej >>

Największy wspólny dzielnik C++

26 lipca 2012, kategoria: Matura z informatyki

Największy wspólny dzielnik kilku liczb to największa liczba naturalna dzieląca wszystkie z tych liczb. Obliczanie NWD dla małych liczb można wykonać ręcznie w pamięci, jednak przy większych liczbach dobrze posłużyć się pewnymi algorytmami (np. algorytmem Euklidesa).

Czytaj więcej >>

Sprawdzanie wielkości litery C++

26 lipca 2012, kategoria: Matura z informatyki

Sprawdzania wielkości znaku w C++ nie było chyba jak dotąd na żadnej maturze. Na jednej z matur było zadanie, w której trzeba było napisać szyfr, bazujący na sposobie pozyskiwania wielkości litery. Tak czy tak, rozwiązanie warto znać ponieważ jest bardzo proste.

Czytaj więcej >>

Średnia arytmetyczna C++

26 lipca 2012, kategoria: Matura z informatyki

Średnia arytmetyczna – średnią arytmetyczną n liczb nazywamy iloraz sumy n liczb i n. Liczenie średniej arytmetycznej w C++ najlepiej wykonać mając liczby zapisane do tablicy liczb całkowitych. Innym rozwiązaniem jest pobieranie liczb bezpośrednio od użytkownika, w czasie wykonywania programu.

Czytaj więcej >>

Liczba parzysta/nieparzysta C++

26 lipca 2012, kategoria: Matura z informatyki

W C++ możemy łatwo sprawdzić czy wpisana liczba jest liczbą parzystą czy też nie. Mamy do dyspozycji wbudowaną funkcję dzielenia modulo zwracającą resztę z dzielenia przez daną liczbę. Jeżeli dzielenie modulo jakiejś liczby przez liczbę 2 zwróci resztę 0, oznacza to, że liczba jest parzysta.

Czytaj więcej >>

Binarny system liczbowy

26 lipca 2012, kategoria: Matura z informatyki

System binarny (dwójkowy) – jest podstawowy system liczbowy spotykany w informatyce i elektronice. Podstawą jest liczba 2. Jego zrozumienie jest niezbędne do zrozumienia podstaw funkcjonowania wielu urządzeń cyfrowych w tym komputerów.

Czytaj więcej >>

Ósemkowy system liczbowy

26 lipca 2012, kategoria: Matura z informatyki

System ósemkowy – system liczbowy w którym podstawą jest liczba 8. Każda z liczb oktadecymalnych posiada swój odpowiednik dziesiętny. Jest to dość rzadko używany system liczbowy, jednak pytanie o jego znajomość może pojawić się na maturze z informatyki.

Czytaj więcej >>

1 2