System logowania i rejestracji

7 stycznia 2013, kategoria: Php

System logowania i rejestracji jest bardzo przydatną funkcjonalnością na każdej stronie. Umożliwia sprawną identyfikację i zarządzanie użytkownikami. Strona ze skryptem logowania nabiera dużej wartości. Zarejestrowani użytkownicy mogą się komunikować, tworzą swoją odrębną społeczność. Często zwiększa to zainteresowania stroną i ruch na niej. Konta mogą mieć dużo funkcjonalności takich jak dodawanie zdjęć, system komentarzy czy ankiety. Czytaj więcej >>

Usuwanie rekordów

24 lipca 2012, kategoria: Mysql

mysqlUsuwanie rekordów jest bardzo proste i ogranicza się tylko do podania odpowiedniego warunku. Należy bardzo uważać z zapytaniami tego typu, ponieważ budując zły warunek możemy szybko stracić całą bazę danych. Jeżeli nie posiadamy jej zapisanej kopii wtedy będziemy mieć poważny problem.

Czytaj więcej >>

Aktualizacja rekordów

24 lipca 2012, kategoria: Mysql

mysqlAktualizowanie (czyli nadpisywanie już istniejących rekordów) jest bardzo przydatne. Trzeba aktualizować np. liczniki odwiedzin czy daty ostatniego logowania użytkowników. Aktualizując rekordy posługujemy się warunkami, aby określić zbiór do nadpisania.  Możemy aktualizować pojedyncze wartości oraz wiele pól na raz oddzielając je przecinkami.
Czytaj więcej >>

Dodawanie rekordów

24 lipca 2012, kategoria: Mysql

mysqlDodawania rekordów nie można mylić z ich nadpisywaniem (czyli aktualizacją). Dodane przez nas rekordy mogą się powtarzać i występować wiele razy. Wartości dla pól dla których nie ustalimy wartości podczas zapisywania rekordu zostaną wypełnione automatycznie przez serwer MySQL. W przypadku pola kluczowego automatycznie zwiększającego swoją wartość (auto_increment) wręcz zabronione jest ustalanie wartości.
Czytaj więcej >>

Wybieranie rekordów

24 lipca 2012, kategoria: Mysql

mysqlJeżeli jesteśmy połączeni z bazą danych możemy wybierać z niej określony rekordy. Sluży do tego rozkaz SELECT. Możemy decydować o kryteriach jakie rekordy konkretnie mają zostać wyświetlone. Możemy także ustalić ile rekordów nas interesuje. Jeżeli zależy nam na jednym rekordzie warto ustalić limit aby oszczędzić transfer.

Czytaj więcej >>

Połączenie z bazą danych

24 lipca 2012, kategoria: Mysql

mysqlSerwer MySQL działa standardowo na porcie 3306. Łączymy się z nim używając odpowiedniej wbudowanej funkcji. Argumentami funkcji są dane autoryzacyjne oraz adres serwera. W szczególnych przypadkach można podać inny port niż standardowy wpisując go po dwukropku w nazwie hosta serwera. Funkcja zwraca identyfikator połączenia. Możemy jednak pominąć ten krok.

Czytaj więcej >>