Zadania z matury

 1. Algorytmy na liczbach całkowitych
  1. Binarny system liczbowy
  2. Szesnastkowy system liczbowy
  3. Ósemkowy system liczbowy
  4. Sito Arystotelesa
  5. Liczby doskonałe
  6. Najmniejsza wspólna wielokrotność
  7. Największy wspólny dzielnik
  8. Liczby Fibonacciego
  9. Problem wydawania reszty
  10. Średnia arytmetyczna
  11. Parzystość liczb
  12. Obliczanie silni
  13. Algorytm dzielenia i modulo
 2. Algorytmy wyszukiwania i sortowania
  1. Wyszukiwanie w zbiorze
  2. Sortowanie bąbelkowe
  3. Sortowanie przez wybór
  4. Sortowanie przez wstawienie
  5. Sortowanie przez scalenie
  6. Sortowanie szybkie
  7. Sortowanie kubełkowe
 3. Algorytmy numeryczne
  1. Pierwiastkowanie liczb
  2. Potęgowanie liczb
  3. Schemat Hornera
  4. Miejsca zerowe funkcji
  5. Całkowanie metodą trapezów
  6. Całkowanie metodą prostokątów
  7. Pole figury ograniczonej krzywymi
 4. Algorytmy na tekstach
  1. Palindromy
  2. Anagramy
  3. Sprawdzanie wielkości liter
  4. Wyszukiwanie wzorca w tekście
  5. Odwrotna notacja polska
 5. Algorytmy kompresji i szyfrowania
  1. Szyfr Cezara
  2. Szyfr przestawieniowy
  3. Szyfr RSA
 6. Algorytmy badające własności geometryczne
  1. Warunek istnienia trójkąta
  2. Drzewo binarne
  3. Dywan Sierpińskiego
  4. Płatek Kocha
  5. Punkty kratowe
 7. Obsługa plików tekstowych
  1. Odczyt danych z plików
  2. Zapis danych do plików